PÔSTNY EXODUS ​

Od 1.1.2024 do VEĽKONOČNEJ NEDELE – VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA, 30.3.2024, CCA. 21:00
Pred prvým dňom
 • Prečítaj si dokument s názvom Úvod a Aké je vaše PREČO?
 • Napíšte si svoje PREČO?
 • Prečítaj si dokument s názvom Piliere Exodu
 • Rozhodni sa pevne sa zúčastniť týchto duchovných cvičení
 • Oboznám sa s prvkami Exodu nižšie. 
Prvky Exodu:
Askéza
 • Studená/vlažná sprcha.
 • Pravidelná a intenzívna fyzická aktivita (min. 3 krát do týždňa).
 • Min. 7 hodín spánku.
 • Žiadne alkoholické nápoje.
 • Žiadne dezerty a sladkosti.
 • Žiadne jedlo medzi hlavnými jedlami (t. j. iba tri jedlá za deň).
 • Žiadne limonády a sladké nápoje (mlieko a nesladený čaj sú povolené).
 • Žiadna televízia a športové prenosy.
 • Žiadne veľké zbytočné nákupy.
 • Iba hudba povznášajúca človeka k Bohu.
 • Používaj počítač a mobil iba na pracovné úlohy, platenie účtov a nevyhnutnú komunikáciu.
 • V stredu a piatok prísny pôst (bez mäsa, iba raz sa najesť do sýta, dva krát polovicu).
Bratstvo
 • Zúčastni sa každotýždenného stretnutia svojho bratstva. 
 • Pravidelne udržuj kontakt so svojou kotvou. (Min. 4 krát do týždňa.)
Modlitba
 • Prečítajte si pravidelnú dennú úvahu. Pravidelne udržuj kontakt so svojou kotvou. (Min. 4 krát do týždňa.)
 • Pomodli sa svätú hodinu (min. 20 minút kontemplatívna tichá modlitba). 
 • Každý deň sa pomodli za naše spoločenstvo a za všetkých mužov Exodu Otče náš.
 • Spytuj si každý večer svedomie.

PROGRAM "VELEBÍM"​

CHVÁLIŤ BOHA JE VIAC AKO AKÁKOĽVEK OBETA, KTORÚ BY SME MOHLI PONÚKNUŤ.
 • Každodenná modlitba v dĺžke aspoň 30 minút, ktorá bude zahŕňať:
  – Máriin Magnifikat (Lk 1,46-55),
  – Litánie pokory striedajúce sa s Litániami dôvery,
  – ruženec: klasický, biblický alebo rozjímavý.
 • Pravidelne udržuj kontakt so svojou kotvou. (Min. 4 krát do týždňa.)
 • Plánovaná adorácia každý týždeň
 • Počúvaj iba povznášajúcu, kresťanskú a klasickú hudbu a podcasty, ktoré ťa povzbudzujú k čnosti. Ak si na pochybách, radšej zvoľ ticho.
 • Žiadna televízia ani videá okrem náboženských programov s mierou.
 • Každý deň si vyber menovite jedného človeka, za ktorého sa budeš modliť a obetuješ zaňho odriekania.
 • Vyjdi zo seba a skontaktuj sa s tými, na ktorých si spomenieš počas modlitby, Boh ti ich vkladá do mysle z nejakého dôvodu.
 • Naplánuj si pravidelné prechádzky s kamarátkou alebo manželom – Ježiš sa vždy prechádzal s druhými.
 • Po celý čas by si sa nemala vážiť (jedine ak to vyžaduje lekár).
 • Nejedz sladkosti, nepi alkohol a neujedaj žiadne drobnosti medzi jedlami. (iba tri jedlá za deň)
 • Nevyužívaj žiadne sociálne siete (rozlišuj, či/kedy je nutné ich využívať v rámci tvojej práce na profesionálnej úrovni).
 • Vyhýbaj sa nákupom, ktoré nie sú nevyhnutné.
 • V piatky dodržiavaj bezmäsitý pôst (2 menšie jedlá).
 • V stredy a piatky, ktoré sú tradičnými dňami pôstu, nenos mejkap a v ostatné dni zvoľ jednoduchý vzhľad.
Správca farnosti

Mgr. Patrik Solár

Adresa

Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

Email

farnostbobrov@gmail.com

Telefónne číslo

+421 911 236 831

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov 2024

Návrat hore