Manželstvo

Je to manželská zmluva, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou ce­loživotné nerozlučiteľné spoločenstvo, zamerané na do­bro manželov, a na plodenie a výchovu detí.

Kristus ju povýšil medzi pokrstenými na sviatosť.

Účinky sviatosti manželstva
 • spôsobuje rozmnoženie posväcujúcej milosti,

 • dáva manželom s pomáhajúcou milosťou nad­prirodzenú silu k splneniu ich stavovských povinností.

Matéria a forma

Matériou je vyslovený manželský súhlas (sľub), formou je vzájomné akceptovanie (prijatie) manželského súhlasu pred zástupcom Cirkvi a dvoma svedkami.

Vysluhovateľ a PRIJÍMATEĽ sviatosti
 • Manželstvo je jedinou sviatosťou, kde tí, ktorí prijímajú sviatosť manželstva, navzájom si ju sami aj vysluhujú.

 • Je to z dôvodu, že podstatou sviatosti manželstva je výlučne manželská zmluva (vzájomný sľub). Jeden vysluhuje sviatosť druhému, kým druhý ju svojím súhlasom prijíma.

Podmienky platnosti udelenia a prijatia sviatosti manželstva:
 • obidvaja sú pokrstení (alebo aspoň jeden)

 • majú úmysel manželský súhlas dať aj prijať

 • nemajú manželské prekážky

 • zachovanie Cirkvou predpísanej formy (pred zástupcom Cirkvi a dvomi svedkami)

 • obidve stránky poznajú a nevylučujú ciele a podstatné vlastnosti manželstva

Podstatné vlastnosti manželstva
 1. Nerozlučiteľnosť – manželský zväzok je celoživotné spoločenstvo muža a ženy;
 2. Jednota – v manželstve sa spája jeden muž a jedna žena. Vernosť a jednotu si vyžaduje aj dobro detí.

  Ciele manželstva – plodenie detí a vyjadrenie si vzájomnej lásky

Správca farnosti

Mgr. Patrik Solár

Adresa

Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

Email

farnostbobrov@gmail.com

Telefónne číslo

+421 911 236 831

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov 2024

Návrat hore