Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.

Online sv. omše

Spolu sme zažili

ples farskej rodiny
Farský jarný tábor
Národný týždeň manželstva

O Farnosti

kostol sv. jakuba

Kostol sv. Jakuba je murovaný, barokový, jednoloďový s polygonálne ukončeným presbytériom a predstavanou vežou. V kostole sú štyri barokové oltáre a kazateľnica.

kalvária nanebovzatia panny márie

Kalvária smerujúca od farského kostola až na blízky kopec je zakončená kaplnkou Nanebovzatej Panny Márie, ktorá je každoročne svedkom kresťanskej púte.

Kostol a kalvária sú centrom duchovného života tunajších veriacich ako aj pútnikov, ktorí každoročne prichádzajú na Bobrovskú púť Nanebovzatia Panny Márie, ľudovo nazývanej „Zelná“.

Správca farnosti

Mgr. Patrik Solár

Adresa

Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

Email

farnostbobrov@gmail.com

Telefónne číslo

+421 911 236 831

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov 2024

Návrat hore