Spolu sme zažili

Tu nájdete fotky a krátke správy z nedávnych udalostí a aktivít, ktoré obohacujú náš aktívny farský život. Tešíme sa, že môžeme s vami zdieľať tieto radostné spomienky a duchovné okamihy, ktoré sme spoločne zažili. Navštevujte nás pravidelne, aby ste nezmeškali žiadne novinky zo života farnosti.

2. júna´24

Deň detí

Dňa 2.6. sme oslávili vo farnosti Deň detí. Toto krásne popoludnie sme začali spoločnou modlitbou sv. ruženca v kostole. Následne sme sa presunuli do farskej záhrady, kde si naši mladí pripravili pre deti súťaže a aktivity na stanovištiach. Spolu sme prežili požehnaný deň, plný Božej lásky a radosti z našich najmenších. 

4. mája´24

Ples farskej rodiny

V sobotu 4. mája sa uskutočnil Ples farskej rodiny. Ples sa začal sv. omšou a po nej sme sa presunuli do kultúrneho domu. Počas večera bol pripravený zábavný program pre mladších aj starších. Okrem hudby, tanca a výborného jedla bola súčasťou programu aj tombola, ktorej výťažok bol venovaný pre potreby farnosti. V našich srdciach sme si zanechali nádej a lásku, ktorá nás bude spájať aj naďalej.

19. – 22. februára´24

Farský jarný tábor

V čase jarných prázdnin sme v našej farnosti s animátormi pripravili pre deti denný tábor. Témou bola rozprávka Ľadové kráľovstvo. Každý deň sme sa zúčastňovali sv. omší a hovorili tom, aká je láska. Snažili sme sa preukazovať lásku, ktorá je trpezlivá, dobrotivá, všetko znáša, všetko vydrží, …, nie je sebecká, nerozčuľuje sa… Láska nikdy nezanikne.❤️(1. Kor. 13) Deti odchádzali z tábora šťastné, plné zážitkov a nabité pozitívnou energiou.

12. – 18. februára´24

Národný týždeň manželstva

Počas týždňa od pondelka 12. februára prebiehal na Slovensku Národný týždeň manželstva. Aj v Bobrove sme sa snažili prehĺbiť vzťahy manželov našej farnosti bohatým programom. Hlavným bodom celého týždňa aj každého dňa bola svätá omša s kázňami zameranými na vitamíny pre vzťah. Postupne sme sa zoznamovali s jednotlivými „vitamínmi“ – oblasťami, na ktorých môžu partneri zapracovať, aj s praktickými tipmi.

27. januára´24

Maškarný ples

Poslednú januárovú sobotu naša farnosť spolu s obcou Bobrov zorganizovali maškarný ples. Každá maska bola výnimočná a krásna. Bolo vidieť námahu a kreativitu vloženú do ich tvorby. Naši animátori v maskách Mimoňov priniesli svojimi energickými tancami medzi nás radosť a zábavu. Veríme, že sme sa spolu dobre zabavili a tešíme sa na vás opäť o rok. 

6. januára´24

Celodiecézna adorácia

V druhej etape pastoračného projektu „Ježišova cesta do Emauz“ sa naša farnosť pripojila ako diecézna rodina k spoločnej modlitbe. Prežívali sme krásne chvíle v prítomnosti eucharistického Krista, pri svetle žiariacich sviec na oltári a speve nášho chrámového zboru.

6. januára´24

Trojkráľový koncert

Talentované deti a mládež z Bobrova nám spríjemnili trojkráľový večer spevom a hrou na hudobné nástroje. Spev nášho chrámového zboru nebol len hudobným a speváckym vystúpením, ale aj duchovným zážitkom, ktorý rezonoval v každom srdci.

Advent´23

Rorátne sv. omše a raňajky na fare

Počas adventného obdobia sme mali možnosť zúčastňovať sa rorátnych sv. omší. Najväčšiu radosť nám robili deti a mládež svojou prítomnosťou a krásnym spevom. Po sv. omšiach na nich čakali raňajky na fare a každú stredu boli prichystané raňajky aj pre ostatných farníkov.

22. decembra´23

Predvianočná Štedrá večera

V piatok pred Štedrým dňom sme s mladými na stretku  prežili krásny večer. Spoločne sme trávili čas ozdobovaním stromčeka, prestieraním stolov a varením punču. Pred večerou sme sa pomodlili a po nej sme sa navzájom obdarovali malými darčekmi a išli šťastní domov.

17. decembera´23

3. Adventné popoludnie

Na poslednom popoludní boli pripravené tvorivé dielne, kde sme s láskou v srdciach vyrábali vianočné pozdravy, svietniky, ozdobovali drevené ozdoby a tvorili betlehemy. V kuchyni sme si pochutnali na čerstvo upečených vianočných oblátkach, trubičkách a lahodnom punči. Ďakujeme vám za spoločne strávený čas počas adventu. 💖

10. decembra´23

2. adventné popoludnie

Deti s rodičmi a starými rodičmi vykrajovali z cesta medovníky. Následne po upečení sa pastoračným centrom niesla vôňa čerstvých medovníkov, ktoré sme s láskou zdobili polevou a ozdobami. Každý medovníček bol jedinečný, plný kreativity a lásky všetkých účastníkov.

6. decembera´23

Príchod sv. Mikuláša
do našej farnosti

Do našej farnosti zavítal 6. decembra sv. Mikuláš. Na tvárach detí bolo vidieť neskrývanú radosť a šťastie. Pri oboch sv. omšiach dostali deti od Mikuláša balíčky dobrôt. Týmto gestom Mikuláš ocenil ich dobré správanie, poslušnosť a pravidelnú účasť na svätých omšiach.

3. decembra´23

1. adventné popoludnie

Po modlitbe sv. ruženca sme spoločne vytvárali  adventné venčeky do svojich rodín, ktoré nám následne posvätil náš pán farár. Vidieť snahu aj tých najmenších bolo úžasné! Dnešný vstup do adventného obdobia v nás zanechal príjemne spomienky.

20. – 26. novembra´23

Týžden Cirkvi pre mládež

Pre mladých to bol týždeň plný duchovných, spoločenských a športových chvíľ. Naši mladí veriaci sa zúčastňovali svätých omší, modlitby sv. ruženca,  adorácie a iných aktivít. Týždeň nám pripomenul, že mladí nie sú len budúcnosťou Cirkvi, ale žiarivou súčasťou jej prítomnosti. Spoločne, ako mladá Cirkev, v nádeji sa radujme (Rim 12, 12) a nech radosť naďalej pretrváva v našich srdciach. 

25. novembra´23

Dekanátne stretnutie mládeže v trstenej

Aj naša farnosť prijala pozvanie na dekanátne stretnutie. Veľkou túžbou nášho diecézneho otca biskupa Františka je, aby mladí ľudia aj takto pocítili, že majú osobitné miesto v Cirkvi i vo farnosti, a že sú jej  súčasťou. Na programe bol spev piesni, svedectvá, modlitba sv. ruženca a iné aktivity pre mládež. Stretnutie vyvrcholilo sv. omšou. 

24. novembra´23

Krížová cesta ulicami Bobrova

V piatok po mládežníckej sv. omši sme sa s mladými vybrali pomodliť ulicami Bobrova krížovú cestu mladých za mladých. Po nej nasledovala katarínska zábava.

10. – 12. novembra´23

270. výročie postavenia Kostola sv. Jakuba

S vďakou sme oslávili 270. výročie postavenia nášho kostola. V piatok  sme si vypočuli pôvabný koncert sláčikového kvarteta Adventure Strings.  Nedeľnú slávnostnú svätú omšu celebroval novokňaz vdp. Marek Rambala. Tak ako v kázni zaznelo: “Nech tento náš kostol v centre dediny, ktorý máme a do ktorého často prichádzame, je svedectvom a svetlom toho, že patríme Bohu.” 

24. novembra´23

Godzone

V utorok poobede sme vyrazili do Žiliny na Godzone tour. Tento rok niesol tému Nebojte sa.  Bol pre nás nielen hudobným a umeleckým podujatím, ale aj príležitosťou pre hlbšie zamyslenie sa nad vierou a spoločným prežívaním krásy posolstva Ježiša Krista. Nech táto cesta pokračuje a prináša ešte viac radosti, inšpirácie a duchovného obohatenia. 

1. októbra´23

Udeľovanie sviatosti birmovania 

Tento rok sa v našej farnosti konalo slávnostné udelenia sviatosti birmovania, ktorého sa zúčastnilo 46 mladých. Slávnosti predsedal spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Atmosféra plná radosti vyjadrovala dôležitosť tohto duchovného okamihu nielen pre našich birmovancov,  ale aj pre celú našu farnosť.            

29. septembra´23

Duchovná obnova Birmovancov

V piatok pred vysluhovaním sviatosti birmovania prišiel našich birmovancov slovami povzbudiť novokňaz o. Andej Branický. Birmovanci prežili spolu krásne duchovné chvíle. Mali tiež príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, ktorá predstavuje dôležitú súčasť ich osobnej prípravy na tento významný krok vo viere.

Správca farnosti

Mgr. Patrik Solár

Adresa

Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

Email

farnostbobrov@gmail.com

Telefónne číslo

+421 911 236 831

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov 2024

Návrat hore