Prvé sväté prijímanie

V tomto roku bude v našej farnosti prvé sväté prijímanie 26. mája 2024. Tu nájdete otázky, ktoré preberáme na detských svätých omšiach, aj ostatné dôležité veci, ktoré sú potrebné pri príprave.

Otázky na stiahnutie tu: 

Modlitby na stiahnutie tu: 

Spytovanie svedomia na stiahnutie tu: 

NA ČO SA PRIPRAVUJEŠ?

Pripravujem sa na prvé sv. prijímanie.

ČO TO ZNAMENÁ, ŽE IDEŠ NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE?

Prvýkrát prijmem Pána Ježiša do svojho srdca.

AKÝM SPÔSOBOM PRIJMEŠ PÁNA JEŽIŠA DO SVOJHO SRDCA?

Prijmem ho pod spôsobom chleba a vína. To znamená, že vidím chlieb a víno, chutí to ako chlieb a víno, vonia to ako chlieb a víno, ale chlieb a víno to nie je, je to Telo a Krv Pána Ježiša. Pán Ježiš premenil chlieb a víno na svoje telo a krv.

KTO TENTO ZÁZRAK SPÔSOBUJE?

Tento zázrak spôsobuje Pán Ježiš, pretože je všemohúci.

KTO JE TO EUCHARISTIA?

Eucharistia je živý Pán Ježiš prítomný pod spôsobom chleba a vína. Eucharistia sa nazýva aj Sviatosť oltárna alebo sväté prijímanie.

KTORÚ SVIATOSŤ OKREM EUCHARISTIE EŠTE PRIJMEŠ?

Okrem Eucharistie ešte prijmem sviatosť zmierenia (svätú spoveď, pokánie).

PREČO CHCEM ÍSŤ NA SVÄTÉ PRIJÍMANIE?
 • Milujem Pána Ježiša.
 • Chcem sa mu páčiť.
 • Chcem sa s ním spojiť.
 • Som mu poslušný. On povedal: Kto je moje telo, má večný život.
Čo potrebujeme, aby „vznikla“ Eucharistia?
 • chlieb a víno
 • kňaza (má moc od Pána Ježiša)
 • slová premenenia – Toto je moje telo… Toto je kalich mojej krvi…
Ktorá časť svätej omše je najdôležitejšia?

Najdôležitejšia časť svätej omše je premenenie. Pri ňom kľačíme a zvonia zvonce. Kňaz Kristovou mocou premieňa chlieb na Telo a víno na Krv Pána Ježiša.

Kto je to Pán Ježiš?
 • druhá božská osoba
 • jednorodený Boží Syn
 • pravý Boh a pravý človek (ako Boh dokáže všetko – je všemohúci, ako človek je nám vo všetkom podobný okrem hriechu).
Kto je to Panna Mária a kto je to svätý Jozef?

Panna Mária je matkou Pána Ježiša, svätý Jozef je pestúnom Pána Ježiša a ženíchom Panny Márie.

Koľko je bohov?

Boh je len jeden.

Koľko je v Bohu osôb?

V Bohu sú tri osoby, Otec, Syn a Duch Svätý.

Ako nazývame všetky tri osoby spoločným menom?

Najsvätejšia Trojica.

Kedy spomíname všetky tri božské osoby naraz?
 • pri prežehnaní
 • pri Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému
 • pri vyznaní viery
 • pri krste
Kto je Boh?

Boh je Pán celého sveta a náš nebeský Otec.

Aký je Boh?
 • všadeprítomný
 • všemohúci
 • vševediaci
 • večný
 • milosrdný
Prečo Boha nevidíme?

Boha nevidíme preto, lebo nemá telo, je čistý duch.

Načo stvoril Boh ľudí?
 • aby ho poznávali
 • aby ho milovali
 • aby mu slúžili
 • a tak sa dostali do neba
Čo je dedičný hriech?

Je to hriech Adama a Evy, keď neposlúchli Pána Boha a jedli zo stromu, z ktorého im jesť zakázal. Máme ho všetci, keď sa narodíme okrem Panny Márie).

Koho prisľúbil Boh ľuďom po prvom hriechu?

Boh po prvom hriechu prisľúbil ľuďom Vykupiteľa (Pána Ježiša).

Čo sa stáva pri krste?

Pri krste sa z duše zmýva dedičný hriech a všetky ostatné hriechy. Stávame sa Božími deťmi a členmi Kristovej Cirkvi. Po krste môžeme prijať aj ostatné sviatosti.

Ako sa krstí?

Kňaz leje vodu na hlavu a hovorí: „(Meno), ja ťa krstím v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého.“

K čomu nás zaväzuje krst?

Krst nás zaväzuje myslieť, hovoriť a konať ako Pán Ježiš.

Čo sľúbime Bohu pri obnove krstných sľubov?

Pri obnove krstných sľubov Bohu povieme tri slová:

 • zriekam (zriekam sa hriechu),
 • verím (verím v Boha),
 • chcem (chcem Boha milovať).
Správca farnosti

Mgr. Patrik Solár

Adresa

Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

Email

farnostbobrov@gmail.com

Telefónne číslo

+421 911 236 831

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov 2024

Návrat hore