PREČÍTAJME ZA ROK CELÉ SVÄTÉ PÍSMO​

Sväté písmo (katolícky preklad aj s poznámkami) je možné čítať rôznymi spôsobmi. Alebo postupne od prvej knihy Genezis až po poslednú knihu Zjavenie apoštola Jána alebo niečo zo Starého a niečo z Nového zákona. Navrhujem druhý spôsob, aby sme postupovali spoločne a zároveň pri ťažkých častiach (rôzne zoznamy a počty, prípadne liturgické predpisy) nečítali iba tie náročné, ale aj iné, „zaujímavejšie“.

ODPORÚČANÝ POSTUP PRI ČÍTANÍ:

  • Urob si čas – 20 až 30 minút denne, najlepšie v rovnakú dennú dobu. 
  •  Prežehnaj sa a pomodli sa vlastnými, jednoduchými slovami k Bohu. Vzývaj pomoc Ducha Svätého. 
  •  Čítajúc, vnímaj Božie slová a buď otvorený výzvam, ktoré adresujú Tvojmu každodennému životu. 
  • Keď dočítaš, zotrvaj chvíľu v tichu, v uvažovaní nad tým, čo si počul a odpovedaj v modlitbe Bohu na Jeho oslovenie prostredníctvom textu, ktorý si práve čítal.
  • Odškrtni si políčko na znak toho, že dané čítanie si ukončil.
  • Povzbudzujeme Ťa, aby ste spoločne vytvorili skupinku 4 – 5 ľudí, ktorí budú každé ráno čítať rovnakú časť Biblie a Katechizmu a potom sa raz týždenne zídete na stretnutí, kde sa budete navzájom deliť s tým, ako Vás Pán cez čítané slová oslovili a akým spôsobom Jeho slová nasledujete.
  • Niektoré state môžu pôsobiť nudne, alebo príliš náročne. Nenechaj sa znechutiť, buď trpezlivý, Boh isto prehovorí, aj keď niekedy až po dlhšom období suchopárnosti…
užitočné linky:
Prihláste sa vyplnením formulára:
Správca farnosti

Mgr. Patrik Solár

Adresa

Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

Email

farnostbobrov@gmail.com

Telefónne číslo

+421 911 236 831

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov 2024

Návrat hore