JEŽIŠOVA CESTA DO EMAUZ​

Drahí bratia a sestry,

v našej diecéze začneme nový pastoračný projekt. Je inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz a bude mať tri etapy.
Prvá začne spoločnou adoráciou v sobotu 2.12.2023 o 17.00 hod. vo vybraných mestách našej diecézy. Budeme sa sústrediť na počúvanie a prijatie ľudí okolo nás. Symbolom tejto cesty bude svieca.
Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na dôležitosť Božieho slova. Jej symbolom bude Sväté písmo.
V poslednej etape po Veľkej noci upriamime pohľad na Eucharistiu, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Symbolom tejto etapy bude kríž.
Vytvorili sme sprievodné materiály a aktivity pre deti, mladých, dospelých aj rodiny, ktoré od 1. adventnej nedele budú postupne pribúdať na tomto webe.
Obnovme spoločne našu vieru. 

Váš biskup František

Celú rekolekčnú prednášku Mons. Františka Trstenského si môžete prečítať tu:

ETAPY PASTORAČNÉHO PROJEKTU

Prvá etapa cesty pastoračného projektu začína na Prvú adventnú nedeľu 3. decembra 2023 a bude trvať až do 3. nedele v Cezročnom období – Nedele Božieho slova, ktorá pripadá na 21. januára 2024.

Keď Ježiš pristúpi k dvom učeníkom, nechá ich vyrozprávať sa, čím naplno a s úctou akceptuje ich emócie, nepokoj a sklamanie. Využije to, že ho nepoznali, aby mohli všetko povedať. Toto slobodné rozprávanie im pomáha uvedomiť si, čo sa stalo, ujasniť si očakávania, vyjadriť svoje pochybnosti a svoje potreby.

Skutočné prijatie nastáva iba tam, kde ten druhý dostane príležitosť slobodne vyjadriť všetko, čím sa hýba jeho vnútro, bez predsudkov ale aj bez vopred pripravených odpovedí.

Symbolom tejto etapy bude SVIECA.

Druhá etapa cesty pastoračného projektu začína na 3. nedeľu v Cezročnom období – Nedeľu Božieho slova, ktorá pripadá na 21. januára 2024 a bude pokračovať až do Veľkej noci 2024.

Pohľad bude upriamený na Božie slovo.

Ježiš začne emauzským učeníkom vysvetľovať význam Písma vo vzťahu k Nemu. Jeho odpoveď vychádza z ich otázok, no kladie ich z iného uhla pohľadu a otvára ich širšej perspektíve. Kým sa tí dvaja spolu rozprávajú, nevedia sa ubrániť ľútosti, pretože sa naďalej pozerajú na veci zo svojho úzkeho uhla pohľadu a to ich dusí. Ježiš pozdvihuje úroveň rozhovoru a sprevádza oboch učeníkov krok za krokom k stále hlbšiemu porozumeniu.

Opätovné zameranie sa na Božie slovo je nevyhnutné na osvetlenie tajomstva života, znovuobjavenie dôvodov nádeje a zmenu smeru cesty. Dobre vieme, že kontakt s Božím slovom je pre nás životne dôležitý, ale často sa tento kontakt obmedzuje na povrchné čítanie alebo viac-menej hĺbkové poznanie iba samotného textu avšak bez spätnej väzby a následkov. Potrebujeme obnoviť prvenstvo Svätého písma v našom živote. Spoznať Ježiša a byť s Ježišom je dnes možné predovšetkým prostredníctvom vytrvalého rozjímania o Božom slove, ktoré je zhrnuté v Kristovi.

„Neznalosť Písma je v skutočnosti neznalosťou Krista.“ (sv. Hieronym)

Symbolom tejto etapy bude BIBLIA.

Záverečná Tretia etapa cesty pastoračného projektu sa začne na Veľkú noc 2024 a bude trvať až do konca mesiaca jún 2024.

V centre pozornosti bude Eucharistia.

Emauzskí učeníci spoznávajú Ježiša v lámaní chleba. Už od prvého kresťanského spoločenstva je Eucharistia základom nového života, z ktorého všetko začína a do ktorého sa všetko vracia. Ale pod podmienkou, že nejde len o vonkajšie gesto, ale skôr o stretnutie, ktoré skutočne obnovuje ľudskú existenciu prostredníctvom účasti na tajomstve Krista.

Rozprávanie o veľkonočnej skúsenosti medzi dvoma emauzskými učeníkmi, Jedenástimi a ostatnými, ktorí boli s nimi, ich privádza k záveru. Je to porovnanie s Tradíciou a Učiteľským úradom vo vzájomnom počúvaní, ktoré sa realizuje „s Petrom a pod Petrom“ a nikdy nie bez neho alebo dokonca proti nemu.

Symbolom tejto etapy bude KRÍŽ.

Správca farnosti

Mgr. Patrik Solár

Adresa

Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

Email

farnostbobrov@gmail.com

Telefónne číslo

+421 911 236 831

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov 2024

Návrat hore