SVIATOSTI VO VŠEOBECNOSTI​

Sviatosti sú Kristom ustanovené a Cirkvi zverené viditeľné znaky, ktoré privádzajú do ľudskej duše neviditeľnú Božiu milosť (= Boží život), milosť nielen naznačujú, ale aj spôsobujú. (Keď sa na hlavu dieťaťa leje voda, nielen sa naznačuje zmývanie dedičného hriechu, ale sa skutočne spôsobuje.)

 • KRST,
 • BIRMOVANIE,
 • EUCHARISTIA,
 • POKÁNIE,
 • POMAZANIE CHORÝCH,
 • POSVÄTNÝ STAV,
 • MANŽELSTVO.

Tri vtláčajú nezmazateľný znak a človek ich môže prijať iba raz v živote: krst, birmovanie, posvätný stav.
Existuje sedem sviatostí a dvojaké delenie:

STARŠIE DELENIE sviatostí NA:
 • birmovanie
 • Eucharistia
 • pomazanie chorých
 • posvätný stav
 • manželstvo
 • krst 
 • pokánie
 • zmierenie

– živí a mŕtvi sa myslia v duchovnom zmysle, pretože sviatosť môže prijať len živý človek.

Delenie podľa nového KKC:
 • zmierenie 
 • pomazanie chorých
 • posvätný stav 
 • manželstvo
Správca farnosti

Mgr. Patrik Solár

Adresa

Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

Email

farnostbobrov@gmail.com

Telefónne číslo

+421 911 236 831

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov 2024

Návrat hore