Pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých je sviatosť, v ktorej sa vážne chorému veriacemu skrze mazanie olejom a modlitbu kňaza, udeľuje Božia milosť na spásu duše a často aj prirodzené zdravie tela.

Účinky sviatosti
  • odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti zmierenia;

  • udelenie posväcujúcej a pomáhajúcej milostí;

  • odstránenie trestov;

  • posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby;

  • posilňuje proti pokušeniam zlého ducha a pripravuje na prechod do večného života;

  • navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse.

Matéria a forma

Matériou sviatosti pomazania chorých je pomazanie olejom, forma spočíva v slovách sviatostnej formuly, ktorá sprevádza pomazanie: Týmto svätým pomazaním…“

Vysluhovateľ Sviatosti
  • kňaz a biskup
Prijímateľ sviatosti
  • má a môže prijať každý kresťan – katolík, ktorý je v nebezpečenstve smrti. Môže prijať zakaždým, keď sa mu choroba zhorší, aj keď ho už predtým prijal. Odporúča sa pred operáciou, pretože každá operácia v sebe zahŕňa určité riziko smrti. K hodnému prijatiu PCH je potrebný stav milosti.

Správca farnosti

Mgr. Patrik Solár

Adresa

Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

Email

farnostbobrov@gmail.com

Telefónne číslo

+421 911 236 831

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov 2024

Návrat hore