SviatosŤ zmierenia - Pokánie

Sviatosť pokánia ustanovil Ježiš Kristus po svojom vzkriesení, keď sa zjavil apoštolom a povedal im: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Je to sviatosť, v ktorej Boh cez službu kňaza odpúšťa hriešnikovi hriechy, spáchané po krste, alebo od poslednej spovede.

Účinky sviatosti zmierenia
 • zmierenie s Bohom (vlieva sa posväcujúca milosť a získava sa nárok na milosť pomáhajúcu);

 • zmierenie s Cirkvou (napráva a obnovuje bratské spoločenstvo);

 • pokoj duše (pokoj svedomia a veľká duchovná útecha);

 • znovuoživenie zásluh (zásluhy získané dobrými skutkami v stave milosti posväcujúcej sa ťažkým hriechom stratili, teraz znova ožívajú, prinavracajú sa);

 • odpustenie večného trestu, ak sme si ho zaslúžili;

 • odpustenie dočasných trestov, aspoň ich časti.

Matéria a forma

Pri sviatosti zmierenia ide o „kvázi“ matériu, pretože ju tvoria úkony kajúcnika: ľútosť, vyznanie hriechov a zadosťučinenie. Formou sviatosti zmierenia sú slová rozhrešenia: „… a ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov…“

Vysluhovateľ Sviatosti
 • jedine biskupi a kňazi. Spovedník je viazaný aj za cenu obetovania svojho života zachovať spovedné tajomstvo.
Prijímateľ sviatosti
 • každý pokrstený človek, ktorý po prijatí krstu alebo od poslednej spovede upadol do ťažkého alebo aj ľahkého hriechu.
Schéma sviatosti zmierenia

Sviatosť zmierenia pre platné a hodné vyslúženie musí obsahovať nasledovné časti:

 1. Spytovanie svedomia
 2. Ľútosť
 3. Vyznanie hriechov
 4. Sviatostné rozhrešenie
 5. Zadosťučinenie
1. Spytovanie svedomia

Spytovanie svedomia spočíva v tom, že rozmýšľam, aké hriechy som spáchal.

2. Ľútosť

Je to „bolesť duše nad spáchanými hriechmi s predsavzatím viac nehrešiť“.

Rozlišujeme 2 druhy ľútosti: 

 • dokonalá (ľutujeme z lásky k Bohu – že sme ho urazili)

 • a nedokonalá (ľutujeme zo strachu pred trestom)

3. Vyznanie hriechov

Pri spovedi treba bezpodmienečne vyznať všetky ťažké (smrteľné) hriechy + ich počet, druh a okolnosti, a to po dôkladnom spytovaní svedomia, aj keby boli veľmi skryté.
Ľahké hriechy nie je nevyhnutné vyznať, ale je to užitočné pre formáciu svedomia.

Spovedať sa máme: 

 • úplne (u smrteľných hriechov udávame počet a okolnosti),

 • úprimne (sebaobžalovávame sa tak, ako nás obviňuje svedomie),

 • zreteľne (hovoríme tak, aby nás kňaz rozumel).

4. Sviatostné rozhrešenie

Rozhrešenie spôsobuje odpustenie hriechov. Udeľuje sa len ústne a prítomným osobám (nemôže sa to konať cez telefón, e-mail…)

Rozhrešenie pri sviatosti zmierenia kňaz odoprie, keď:

 • spovedajúci sa človek neľutuje svoje zlé skutky,

 • spovedajúci sa nechce, alebo nemá úmysel vykonať zadosťučinenie.

5. Zadosťučinenie

Sú to kajúce skutky uložené kajúcnikovi pri sviatosti zmierenia na odčinenie dočasných trestov a večného trestu. Toto zadosťučinenie sa volá aj „pokánie“.

Pre tých, ktorí po krste upadli do ťažkého hriechu, je sviatosť zmierenia nevyhnutná.

Správca farnosti

Mgr. Patrik Solár

Adresa

Námestie sv. Jakuba 170
029 42 Bobrov

Email

farnostbobrov@gmail.com

Telefónne číslo

+421 911 236 831

© Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov 2024

Návrat hore